Terug naar overzicht

Transgender: de weg naar feminisatie en masculinisatie.

De weg naar “volledig zichzelf worden"

“De weg naar “volledig zichzelf worden” kan soms moeilijk zijn wanneer men wordt geboren met een identiteit die niet overeenkomt met het toegewezen geslacht bij de geboorte. Een verandering in de manier waarop men zich kleedt, opmaakt of zelfs gedraagt, kunnen dit proces een duwtje in de rug geven. Voor sommigen kan deze verandering reeds voldoende zijn om hun genderexpressie te uiten, anderen verkiezen echter een stapje verder te gaan en hun lichaam naar eigen wens te modelleren. Om dit te verwezenlijken bestaan er chirurgische en niet-chirurgische opties.

Ondanks de vele literatuur omtrent gender affirmatie male-to-female (MtF of transwomen) and female-to-male (FtM of transmen) is er weinig literatuur te vinden over de niet-chirurgische aanpak hiervan. Niet-chirurgische procedures, zoals injectables, kunnen nochtans zeer interessant zijn tijdens deze weg naar ultieme genderexpressie, en dit omwille van meerdere redenen.

Eerst en vooral kunnen we door middel van strategisch geplaatste injecties een krachtig resultaat verkrijgen en dit met een minimaal risico en downtime in vergelijking met chirurgische ingrepen. Het is dan ook begrijpelijk dat wij, als arts, hier steeds de voorkeur aan geven.

Chirurgie is steeds invasief en quasi irreversibel. Bijgevolg is het belangrijk dat men volledig overtuigd is van de keuze tot definitieve chirurgie. Hierbij spelen injectables een belangrijke rol, aangezien deze als surrogaat kunnen dienen voor wat men mogelijks kan verwachten van de operatie en steeds reversibel zijn. Gender-affirming chirurgie wordt bovendien meestal pas als finale stap uitgevoerd in de gender-affirming therapie. Injectables zijn een goede aanloop hiernaartoe en kunnen nadien het proces blijvend bijstaan met minimale touch-ups om zo de genderexpressie te ondersteunen en onderhouden.

De meeste chirurgen verlangen dat de patiënt een psychologische evaluatie krijgt, alsook hormoontherapie alvorens over te gaan tot chirurgie. Tijdens deze periode, waar hormonale invloeden zichtbaar worden in het lichaam, kunnen injectables de perfecte brug tot chirurgische aanpak zijn. De hormonen en injectables interfereren dus zeker niet met elkaar, ze vullen mekaar juist perfect aan, waardoor ze samen volumes in het lichaam kunnen modelleren. Voor personen die geen kandidaat zijn voor chirurgie kunnen injectables tevens de enige optie zijn om hun genderexpressie te uiten.

Een studie uit 2018 toonde aan dat minimaal invasieve cosmetische procedures een negatief lichaamsbeeld aanzienlijk kunnen verbeteren, waarbij de levenskwaliteit ook verbetert en de eigenwaarde hersteld wordt. Volgens mij biedt dit echter geen garantie. Integendeel is het wel een factor die hier sterk bij kan helpen. Ook de keuze van de arts speelt een belangrijke rol. Deze moet namelijk vertrouwd zijn met de transgenderpopulatie en moet de mogelijke gezichtsmodificaties door middel van injectables goed beheersen.

Tijdens dit gehele proces is de feeling met de arts, als vertrouwenspersoon, cruciaal, hij wordt degene die u begrijpt en ondersteunt tijdens de weg naar “volledig jezelf worden”. Hieronder bespreek ik graag de mogelijkheden tot vervrouwelijking en vermannelijking in het gezicht, hoewel er ook combinatiemogelijkheden zijn. Men bepaalt altijd zelf, maar wel samen met de arts, welke karaktertrekken naar voren gebracht worden en welke juist verzacht worden.

Bij Lightfalls stellen we steeds een persoonlijk behandelingsplan op, waarbij we focussen op 3 belangrijke pijlers: gezichtsstructuur, huidstructuur en algemene uitstraling, ook wel lifestyle genoemd, om zo het vooropgesteld doel te bereiken.

Bijgevoegde afbeelding toont de mogelijke behandelingen tot vermannelijking (links) en vervrouwelijking (rechts). Natuurlijk is elk gezicht uniek, waardoor het opstellen van een persoonlijk behandelingsplan erg belangrijk is.

Feminisatie

In 2016 toonde een studie aan de meeste transvrouwen als eerste stap tot feminisatie laserontharing verkozen, gevolgd door chirurgie en hierna pas injectables. Dit is echter niet de geprefereerde volgorde, het is namelijk aangewezen reeds het gezicht te modelleren door middel van injectables, alvorens over te gaan tot chirurgie. In theorie lijkt dit een aantrekkelijk concept, maar in de praktijk is een individuele aanpak vereist, waarbij niets veralgemeend kan worden. Elke persoon is uniek en dit unieke aspect dient behouden te worden tijdens modificatie, aangezien het niet de bedoeling is dat alle patiënten een kopie van elkaar worden.

Algemeen aanvaarde vrouwelijke gelaatstrekken zijn: een glad en bol voorhoofd, zijdelingse pieken in de wenkbrauwen die boven de superieure orbitale rand zitten, een open blik, een smalle neus, prominente wangen, plat of iets convexe tempels, een stomphoekigere kaak, een kleinere spitse kin, en vollere lippen. Het typisch mannengezicht is vierkantig van vorm met een grote, schuine kaak, waarbij de bovenste en onderste gezichtsverhoudingen zeer evenwichtig verdeeld zijn ten opzichte van elkaar. Het vrouwelijk gezicht daarentegen heeft prominentere bovenste gelaatskenmerken en een geleidelijke conus in het gezichtssilhouet van boven naar beneden.

Over het algemeen kan er gekozen worden tussen 3 types injectables voor feminisatie:

1. Dermale fillers (hyaluronzuur) Hierbij moet zeker vermeld worden dat transvrouwen meestal een dikker mannelijk type huid hebben, waarbij hogere dosissen fillers nodig zijn om het gewenst volume-effect te creëren. Stragisch geplaatste injecties kunnen de robuustere gelaatstrekken verzachten. Het injecteren van hyaluronzuur verbetert ook telkens de huidkwaliteit, aangezien het injecteren hiervan de collageenproductie positief beïnvloedt. Concreet kunnen fillers ingespoten worden in de jukbeenderen, neus, lippen en kin om vervrouwelijking te bekomen.

2. Toxines (botulinetoxine) Ook hier zijn hogere dosissen toxinen nodig, aangezien sinds de geboorte mannelijke kenmerken aanwezig zijn, met een typisch grotere spiermassa. Toxinen kunnen gebruikt worden om een open blik te creëren en/of om een laterale wenkbrauwlift te bekomen en/of een minder prominente kaaklijn te verkrijgen door het injecteren van de masseterspier (kauwspier).

3. Vetoplossende injecties Deze worden submandibulair (onder de kin) ingespoten, om mogelijks aanwezig vet op te lossen en hierdoor een slanker gezicht te verkrijgen, waarbij de kaakrand meer in het oog springt.

Masculinisatie

Mogelijke doelstellingen voor het vermannelijken van het gezicht zijn: een breed en hoog voorhoofd, een lage platte wenkbrauw, een sterke, rechtere neus in zijaanzicht, robuuste vierkante kaak, een krachtige geprojecteerde kin met een grotere verticale hoogte en laterale volheid, prominent supraorbitale velgen en extra bogen, en gezichtshaar.

Ook hier kan gekozen worden tussen 3 types injectables voor masculinisatie:

1. Dermale fillers (hyaluronzuur) Door middel van fillers kunnen we de zachtere vrouwelijke gelaatskenmerken robuuster en hoekiger maken. Concreet kunnen fillers ingespoten worden in de jukbeenderen, neus, kin en kaakhoek om vermannelijking te bekomen.

2. Toxines (botulinetoxine) Toxinen kunnen gebruikt worden om de wenkbrauwen een lagere stand te geven.

3. Vetoplossende injecties Ook hier kan submandibulair ingespoten worden, om zo de kaakhoeken prominenter naar voren te laten komen.

 

Kom gerust eens langs voor een kosteloos en vrijblijvend consult. 

Bronnen

  • Ascha, Mona & Swanson, Marco & Massie, Jonathan & Evans. Nonsurgical Management of Facial Masculinization and Feminization. Aesthetic Surgery Journal.2018. 39. 10.1093/asj/sjy253.
  • Ginsberg BA, Calderon M, Seminara NM, Day D. A potential role for the dermatologist in the physical transformation of transgender people: a survey of attitudes and practices within the transgender community. J Am Acad Dermatol. 2016;74(2):303-308.
  • Sobanko JF, Dai J, Gelfand JM, Sarwer DB, Percec I. Prospective cohort study investigating changes in body image, quality of life, and self-esteem following minimally invasive cosmetic procedures. Dermatol Surg.2018;44(8):1121-1128.
  • Afbeelding: https://doctorsatkaisertpmg.com/2017/11/13/coordinated-transgender-person-care-pathway/